Hvad er Græsrodsgården?

 
Græsrodsgården er et mødested for græsrodsbevægelser, grupper og enkeltpersoner. Her kan bevægelser og grupper arrangere møder, seminarer, tema-weekender, sommerlejre og kurser.

Græsrodsgården lejes ud til både store og små grupper, - og også til grupper der ligger udenfor det, man normalt forstår ved græsrodsbevægelser, dvs. til lejrskoler, hytteture, ekskursioner, musikgrupper, terapikurser samt private arrangementer som f.eks. familiefødselsdage.

Græsrodsgården ejes og drives af et fritidskollektiv. Græsrodsgården er et non-profit foretagende, dvs. der er ingen der tjener penge på driften af gården. 
Der vil som regel være mindst én i kollektivet i weekends. Tvivlsspørgsmål kan derfor hurtigt afklares.

Vi forsøger at drive gården så "grønt" som muligt, dvs. med genbrugsting, affaldssortering, brændefyr, solfanger, osv. Ved hjælp af minimale anskaffelsesudgifter kan vi holde udlejningsprisen i bund, og samtidig spare på jordens ressourcer.